hu en de es
Egymást Segítő Egyesület közhasznú szervezet
Alapítva: 1989
Adószámunk: 19173245-1-13
Ma napja van. A honlap utolsó frissítése: 2021.06.16.
ESE Pécel képekben ESE Isaszeg képekben Húsz év az egymást segítésben

ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház Fogyatékosok Nappali Intézménye

Az ESE vezetőségi ülésén 2013. október 14-én az alábbi határozat született:
„A vezetőség tagjai egyhangú és nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül elfogadták az ESE AESH Fogyatékosok Nappali Intézményének jogutód nélküli megszüntetését 2013. december 31-ével.
A határozat V-10/2013. számon bekerült a Határozatok Gyűjteményébe.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 2013. október 28-án elküldött működési engedély módosítása iránti kérelmünkben kért változások:
„A jelenleg 42 férőhelyes nappali intézményünk jogutód nélküli megszüntetését gazdasági fenntartási okokra hivatkozva kérjük.
Az ellátottak és a hozzátartozók felé, illetve a szociális és gyámhivatal felé bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, mindent megteszünk, hogy ellátottaink elhelyezése más intézményekben, családban biztosítható legyen.
Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a csatolt dokumentumok alapján az intézményegység működési engedélyét visszavonni 2013. december 31-től.”

Cím: 2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.
Telefon/fax: 06-28/582-425, 06-28/582-426
e-mail: aesh@invitel.hu
Működés kezdete: 2003. november 26.
Férőhely: 42 fő
Ellátási területe: Gödöllői, Veresegyházi, Váci, Dunakeszi kistérségek települései
Elhelyezés: ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház, Isaszeg
Intézményvezető: Füszné Muntyán Annamária

Az ellátás igénybevételének feltételei:
– 3. életév betöltése (halmozottan sérülteket is felveszünk),
– nem ön vagy közveszélyes állapot,
– szakorvosi vélemény,
– háziorvosi javaslat,
– szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény (a korai fejlesztésre, a tankötelezettségre, fejlesztő iskolára való jogosultság megállapítása).

Az intézmény szolgáltatásai:
– készség-, képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján
– korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, fejlesztőiskola biztosítása (tankötelezettség, SZRB kijelölés esetén)
– szabadidős programok
– csoportos foglalkozások
– foglalkoztatás, munkavégzés lehetősége (terápiás és rehabilitációs célú)
– étkeztetés (reggeli, meleg ebéd, uzsonna)
– személyes tisztálkodás biztosítása
– életvezetési, életviteli tanácsok mentális gondozás
– mozgásterápia (fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs, hidroterápia)
– egészségügyi alapellátás (gyógyszerek nélkül)

Az étkezésekért külön kell fizetni, de az étkezés nem kötelező.

Étkezési díjak (áfa-val):
reggeli – 200 Ft, ebéd – 500 Ft
18 év alattiak kedvezménnyel vehetik igénybe az étkezést: reggeli – 150 Ft, ebéd – 400 Ft.
A felvételhez szükséges adatok:
a.) Az ellátási igényt kérelembe kell foglalni, mely kérelem nyomtatványt és mellékletét a szükséges felvilágosítással az intézményvezetőtől vagy munkatársaitól lehet kérni.
A kérelemhez szükséges még: jövedelemnyilatkozat, szakorvosi javaslat, vélemény.
Tanköteles korúaknál a Rehabilitációs Szakértői Bizottság véleménye is szükséges.
b.) Felvétel előtt előgondozás (egyszerűsített) keretében elbeszélgetés, családlátogatás, a kölcsönös megismerés céljából minden esetben kötelező.
c.) A felvételi döntés után gondozási szerződést kell kötni, melyet a gondozást kérő, vagy törvényes képviselője (vagy mindkettő) az intézményvezető, valamint az ESE elnöke ír alá. A szerződést két tanú aláírása hitelesíti. A gondozási szerződésben 3 hónap próbaidő kikötése szerepel.

Az otthon nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 8-16 óráig.

Az intézmény fenntartója: Egymást Segítő Egyesület (ESE)
Elnök: Némethy Mária
Cím: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.
Telefon/fax: (28)454-076, (28)454-077
e-mail: ese@vnet.hu, honlap: www.egymast-segito.hu


 
« Vissza a kezdőoldalra
ESE Alemany Erzsébet
Segítő Ház

2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.
Tel: (28) 582-425
Fax: (28) 582-426
Egymást Segítő Egyesület
(ESE)

2119 Pécel, Pihenő u. 2.
Tel: (28) 454-076
Fax: (28) 454-077